Lundaskogs Byalag

 

 

Vi tar gärna emot information från Er förening för att lägga ut den på Lundaskogs Byalags hemsida.

Lundaskogs Byalag är religiöst och partipolitisk obunden, därav publiceras ingen politisk eller religiös information på hemsida.

Byrådet ansvarar för innehållet på hemsidan.
Byrådet  har "rådighet" över det som skrivs.
Det är ingen rättighet att få vara med på fliken det är en möjlighet.

Välkommen med din information under:
e-post: kurt.nystrom@spray.se

Lundaskogs Byalag

 

Kurt Nyström
ordf

 

 

Vägföreningarna i Lundaskog är:

Enarens SF      Väg nr 145 77

Harlunds VF     Väg nr 143 14

Mellantorp - Brännkärrs VS       Väg nr 142 92

Klastorp - Bohults VS   Väg nr 142 95

Källhults SF    Väg nr 140 70

Källmossens SF  Väg nr 141 82