Lundaskogs Byalag

 

Lite kvantiteter och info om beläggningen på väg 506 från Niclas Suyndström, projektledare, beläggning,  Trafikverket.

Infräsning makadam 16-32 samt komplettering bärlager 4000ton vilket ger transoprt ca 100 lastbilar med släp.

Belagd yta ca 27000 m2

Beläggning, (Tankbeläggning)

Det finns en mängd olika beläggningstyper inom denna beläggningsgrupp som kallas "tankbeläggning ".

Det är en kall teknik som använts sedan 60-talet. Vilket innebär att beläggningen tillverkas på plats ute på vägen.

Den enklaste som användes mycket förr heter y1g: vilket betyder ytbehandling första gången på grusvägbana.

Nästa är y1b: första ytbehandlingen på belagd väg.

Sedan kommer vi till varianten som vi har använt på Er väg:

Med olika stenfraktioner.

Jag ska försöka att enkelt förklara!

Jim (justering med indränkt makadam) med olika stenfraktioner och

enbart en dränkning med bitumemulsion, som är ett kolväte som framställs ur petrolium som emulgerat med vatten.

Det används på deformerade belagda vägkroppar för att förstärka bärigheten Denna typ av beläggning kräver ytbeläggningen inom 5-8 år beroende på vilken stenfraktioner som använts.

IMT 40 (indränkt makadam tät 40 mm tjocklek) denna typ av beläggning innefattar två indränkningar av bitumen emulsion med en stor giva/m2 om man jämför mot Jim.

Man kan säga att vägen blir "färdig" direkt, så vida inte vägkroppen havererar.

IMT 40 kan bara läggas på justerat underlag och i ert fall har vägen förstärkts ytterligare med ca 120 kg makadam 16-32 som frästs in.

Bitumenemulsion (BE65R) består av bitumen ca 67%, ca 30% vatten resten nafta och vidhäftningmedel.

Detta blandas i ett emulsionverk i dagligt tal "kvarnen".

Dåvarande Vägverket startade år 2007 ett FUD-projekt (Forskning/ Utveckling/ Demonstration) i syfte att lyfta fram och vidareutveckla IM-tekniken. Genom provvägsförsök väg F1047, Tranås – Bordsjö, med gott resultat.

 

Se även Vti rapport:

Trafikverket - Diarienummer: TRV 2010/6048

VTI - Diarienummer:                   2009/0683-28

                                     2013/0190-9.1

VTI - Projektnummer:                   80735 201203

Senaste uppdatering:                   2013-07

 

Er väg, väg 506, har IMT 40:

Botten ca 40 mm makadam med fraktion 8-22.

Stenen orienteras med vält och dränks med 1givan 2,5-2,7kg BE65R.

Sedan läggs kilsten 4-8 i för att låsa första lagret makadam.

Vältning.

Därefter dränker vi andra gången med 2,5-2,7 kg BE65R.

Sedan lägger vi på en tätning med 2-5 och vältar återigen.

Sopning ett antal gånger efter utförandet.

Dessa beläggningar är känsliga mot mekaniska skador första tiden.