Askkärr
 
Torpet redovisas på sockenkartan från 1677 som skattlagt torp.
Senare som soldattorp nr 108 Åkersta rote. 
Rotegårdar: Huvudrote Åkersta, 1 mantal, Giberga, ¼ mantal, Knäpplinge ¼ mantal. 
Roten tillhörde Södermanlands regemente Livkompaniet.
Kyrkligt sätt tillhörde torpet från 1722 6:e roten, från 1769 5:e roten, och från 1810 Törsta rote.
Sista boende enligt husförhörslängd, hfl var: Torparen Johan Fredrik Fornander och hustrun Klara Charlotta Karlsson
Areal: 2, 25 ha 
Boskap: En kviga  
 
RAÄ nr: Lunda 194:1 Bebyggelselämningar, ca 60x35 m (VNV-OSO) bestående av en husgrund, en uthusgrund och relik-vegitation. 
Husgrunden är 7x5 m stor (NNV-SSO). Rest av skorstensmur på ONO långsidan 2,5 m i diam. och 0,6 m hög. Kraftigt övervuxet med buskar och örtvegitation.
Koordinat: 
X=6511109.177, Y=1556134.663.
 
När byggnaderna revs är inte helt klarlagt.
 
 
 
Situationsplan
 
Växter som inventerats 2009-05-18 av Lunda hbf.:s torpgrupp: 
 
Akleja
Krusbär
Körsbär
Plommon
Pärlhyacint
Snöbär
Vildäpple
 
Boende vid Askkärr enl. husförhörsbok och Evert Wahlbergs forskning om indelta soldater vid Södermanlands regemente:
 
Från 1734-1738 Soldaten Lars Lundbom, Svensson, född 1698, och hustrun Anna Andersdotter. 
Deras barn: Kärstin. Svårläst. 
Soldaten Lars Lundbom antogs vid Södermanlands regemente 1717. Yrke Snickare. Notering: Ny utrustning = nr 51. Oktober 1739 till Finland. Musqvet och bajonett förkomna vid S. Stäket. 
 
Från 174?- 1747? Carl Jönsson, född 1723 och hustrun Anna Jönsdotter född 1721. Svårläst
 
Från 1749?-1770 Soldaten Johan Lundbom född 1723-11-02, och hustrun Cajsa Bengtsdotter född 1720-09-27. 
Deras barn: Brita född 1746-05-16. 
Maria född 1750. 
Christina född 1754, död 1761.
Johan född 1756, flyttade till Tuna 1770.
Soldaten Johan Lundbom antagen som soldat 1748-02-10 vid Livkompaniet Södermanlands regemente, Åckelsta (Åkersta) rote. Han var 158 cm lång. Avskedad 1768-09-22, efter 20 års tjänst. 
Han mönstrade i Stockholm, sjuk i kvarteret 1759, kommenderad å flottiljen 1761.
GM-68 blivit ofärdig vid belägringen av Penemünde skans. Får avsked. Anmäld till underhåll. Familjen flyttade till Stenwad 1770.
 
Från 1771-1772 Torparen Pehr Persson född 1715, och hustrun Cristina Pehrsdotter född 1722. 
Deras barn: Petter född 1761-09-25. 
Familjen flyttade till Lilla Dammtorp.
 
Från 1773-1775 Lars Corneliusson född 1731, död i feber 1775-01-07, och hustrun Anna Cajsa Nilsdotter född 1730. 
Deras barn: Brita född 1762. 
Carl Gustaf född 1764. 
Anders Magnus född 1768. 
Cornelius född 1769. 
Familjen inflyttade från Östergötland.
 
Från 1773-1778 Torparen Pehr Olsson född 1735, död 1778-01-15 i feber, och hustrun Kristina Pehrsdotter född 1733. 
Deras barn: Petter född 1765-06-30.
Eric född 1769-09-17. 
Familjen inflyttade från Källartorp, och vidare till Törstad.  
 
Från 1779-1786 Torparen Anders Nilsson född 1735-08-26, och hustrun Cristina Henricsson född 1740-06-15. 
Deras barn: Cristina född 1776-11-05.
Familjen inflyttade från Säter.
 
Från 1786-1789 Torparen Pehr Jansson född 1748, och hustrun Brita Andersdotter född 1763-03-20. 
Deras barn: Eric född 1787-10. 
Pehr Jansson inflyttade från Åkersta, och Brita Andersdotter från Tybble.  
Familjen flyttade 1789 till Björklund.
 
Från 1789-1801 Torparen Lars Larsson född 1748-04-12, och hustrun Maria Carlsdotter född 1742-06-25. 
Deras barn: Cajsa Maria född 1774-10-05, flyttade 1789 till Rogsta. 
Maria Stina född 1777-05-07, flyttade till Kila 1790. 
Carl 1781-12-?, flyttade till Bävenstorp 1795. 
Anders född 1788-01-14, död 1797-04-06 i Karlskrona.
Familjen inflyttade från Magdebol.
 
Från 1801-1806 Torparen Nils Nilsson född 1772, och hustrun Anna Olsdotter född 1876-01-26. 
Deras barn: Anna Stina född 1802-11-15. 
Torparen Nils Nilsson inflyttade från Törstad, och Anna Olsdotter inflyttade från Prästgården 1802. Familjen flyttade vidare till Stigtomta. 
 
Från 1806-1809 Soldaten Pehr Thörn född 1780-05-10, och hustrun Anna Pehrsdotter född 1773.
Deras barn: Brita Stina född 1800-12-29, 
Anders född 1803-06-23, 
Jonas född 1805-12-26. 
Soldaten Pehr Thörn antogs som soldat 1806-01-07 vid Livkompaniet Södermanlands regemente, Åckelsta (Åkersta) rote. Han var 168 cm lång. 
Familjen inflyttade från Stora Malm, och flyttade vidare till Ekstugan.
 
Från 1809-1824 Soldaten Anders Åhr född 1785, i Närke, död 1823-07, och hustrun Brita Stina Bengtsdotter född 1785-08-09, Mellantorp. Inflyttade från Giberga 1811
Deras barn: Johan Eric född 1811-12-15, död 1814.
Anders Gustaf född 1806, Lunda död 1818. 
Carl Eric född 1817, Lunda. 
Anders Gustaf född 1821-04-16, Lunda. 
Soldaten Anders Åhr inflyttade från V. Vingåker. 
Soldaten Anders Åhr vid Livkompaniet Södermanlands regemente, Åckelsta (Åkersta) rote var 169 cm lång. Anmäld sjuklig men står kvar på förbättring, GM-20, avsked 1823-07-15, 
Soldaten Anders Åhr inflyttade från W Vingåker, och familjen flyttade vidare 1824 till Tuna.
 
Från 1824-1847 är soldattorpet vakant som soldattorp enl. hfb. 
 
Från 1847-1851 Soldaten Fredrik Åberg, Carlsson, född 1827-08-06 i Wrena. Gift 1848-10-05 med Stina Cajsa Ersdotter född 1822-03-16, Lunda, hon inflyttade 1848 från Dammtorp.
Hennes barn: Clara Charlotta född 1844-07-01, Lunda. 
Gemensamma barn: Hedda Lowisa född 1849-10-09, Lunda. 
Anna Matilda född 1851-06-02 vid Askkärret, Lunda.. 
Soldaten Fredrik Åberg antogs 1846-12-12 vid Livkompaniet Södermanlands regemente, Åckelsta (Åkersta) rote. Han var 171 cm lång. Han avfördes från regementets rullar 1851-07-17, efter fem tjänsteår.
Familjen utflyttade till Uggeltorp.
 
Från 1854-1856 Torparen Carl Andersson född 1821-05-13, Stigtomta. Gift 1848-10-15 med Johanna Sophia Jansdotter född 1827-02-13, Lunda, död 1855-05-03. 
Deras barn: Ulla Sofia född 1853-03-25, Lunda. 
Andra hustrun, soldatänkan, Sofia Perssdotter född, 1822-04-17, Kila. Inflyttade från Hällfallet 1855. 
Hennes barn: Per Gustaf Alfred född 1844-11-24, inflyttade från Hällfallstorp 1855. 
Familjen inflyttade från Tybble nr 2, och flyttade vidare till Tuna 1856.
 
Från 1858-1859 Torparen Johan Albert Larsson född 1820-11-24, Skagerhult, och hustrun Kerstin Ersdotter född 1826-10-12, Malung. 
Deras Barn: Johan Viktor född 1852-06-12, Stigtomta.
Alfrid Leonard född 1854-01-29, Stigtomta.
Arvid Leonard född 1856-03-30, Stigtomta.
Edla Karin född 1858-02-16, Lunda.
Familjen inflyttade från Stigtomta, och flyttade vidare till Bogsta. 
 
Från 1861-1875 Torparen Carl Adolf Andersson Grill född 1831-04-21, Kottmossen i Tunaberg. Gift 1858-10-31 med Lovisa Elgström född 1839-02-25, Kvarsebo. 
Deras barn: Anna Matilda född 1860-01-26, Kvarsebo flyttar till Qvarsebo 1875, enl hfb,”vistas i Kvarsebo där i skola”, 
Gustaf Adolf född 1860-12-17, Kvarseb.
Maria Augusta född 1864-01-06, Lunda död 1871-05-06, 
Carl Erik född 1866-03-11, Lunda. 
Anders Johan född 1867-11-30, Lunda död 1867-12-19, 
Lovisa Cristina född 1869-08-28, Lunda död 1869-09-23, 
Johanna född 1870-10-07, Lunda död 1870-11-06, 
Fredrik Theodor född 1871-11-17, Lunda. 
Ädla Charlotta född 1874-08-26, Lunda.
Familjen inflyttade från Kvarsebo 1861, och flyttade vidare till Skogstorp 1875.
Namnet Grill kommer från Carl Adolf Andersson Grills far som var soldat mellan åren 1816-1822, sedan avförd.
 
Från 1878-1900? Torparen Johan Fredrik Fornander född 1832-12-31, Alvesta. Gift 1865 med Klara Charlotta Carlsdotter född 1842 01-08, Lunda. 
Deras barn: Johan Leonard född 1865-12-10, Nyköping Ö flyttar 1883, 
Fredrik Thure född 1867-08-23, Lunda flyttar 1887, till Tuna, 
Elin Albertina född 1869-03-29, Lunda flyttar 1884, 
Emma Charlotta född 1871-05-07, Lunda flyttar 1889, till Nyköping W. 
Carl Ferdinand född 1873-04-13, Lunda flyttar 1888, till Skällsta, 
Frans Viktor Fornander född 1875-04-15, Lunda flyttade 1890 till Skepplinge, återflyttade 1895 från Kungliga Göta Livgarde, f.d. Gardist för att flytta vidare till Harlund samma år som dräng enl. hfb.  
Axel Ludvig född 1878-10-03, Lunda flyttar till Tuna 1893, 
Edla Sofia född 1881-09-22,Lunda  flyttade till Lasätter som piga 1895, 
Ester Maria född 1887-09-12, Lunda odöpt, enl. hfb. flyttade till Nyköping 1905.
Familjen inflyttade från Ängstugan Gefle rote, men vart tog familjen vägen?
 
Från 1906-1910 är Askkärret noterat som vakant och arrenderas av K. J. Andersson i Öllstalund.
 
Från 1911-1923 arrenderas marken vid Akkärret av Axel August Johanssson i Öllstalund.
 
Soldater redovisade på 108 till Åkersta, rote men inte har återfunnits i husförhörslängden är:
 
Knuth Larsson antagen 1678
 
Per Åkerstedt antagen som soldat 1709-09-?, död 1710-04,
Notering: Död i Lund. Skinnbyxor, halsduk, handskar, skor, skospännen, kam, rensel, och hölster är bortkommet. Död i sjukdom.
 
Jonas Lundbom, Persson, död 1716-11-20.
 
Pehr Lundbom född 1708, död 1742-09-09. Antagen 1742-02-01.
 
Jonas Lundbom död 1743-08-14. Antagen 1742-12-21.
 
Johan Fredrik Lithmang. Antagen 1773-04-19, rustmästare. Hade corporalslön, befordrad till förare med samma lön 1777-12-20. 
 
Gustaf Adolf Nauckhoff avsked 1793-05-27
Notering: Minderårig volontär hemma 1793-01-25, befordrad till Fänrik.
 
C U Nauckhoff volontär antagen 1793-05-27, avsked 1802-01-01 efter nio tjänsteår.
 
Eric Gustaf Nyberg volontär. Antagen 1802-01-01, avsked 1802-06-12
Notering: Befordrad till förste trumslagare 1802-06-12 vid Premiär-Majors compani.

 

Uppgift beträffande Pigor, dräng och inhysta är inte fullständigt p.g.a. svårtydd text.
 
Pigor
Från 1811-1818 Tjänsteflickan Greta Stina Jonsdotter född 1803-01-09 Gräfstatorp. Inflyttade från Dammen och flyttade 1818.
 
Från 1847-1848 Anna Sofia Persdotter född 1826-06-25, Kila. Inflyttade från Stigtomta, och flyttade vidare till Kärsta.
 
Från 1854-1855 Maria Christina Ersdotter född 1833-05-05, Lunda. Inflyttade från Nyköping Ö, och flyttar till Tuna 1855.
 
Drängar:
Från 1866-1867 Johan August Eriksson född 1850-04-07, Lunda. Inflyttade från Kvarsebo, och flyttade till Ö Husby.
 
Från 1882-1883 Carl Robert Zetterqvist född 1867-06-13, Tuna. Inflyttade från Skäpplinge, och utflyttade till Ö. Husby.
 
Från 1888-1889 Carl Gustaf Eriksson född 1866-07-05, Tunaberg. Inflyttade från Skälsta, och utflyttade till Tuna
 
Från 1889-1890 Erik Gotthard Englund född 1872-10-01, Wästerljung. Inflyttade från Bälinge, och flyttade vidare till Wästerljung.
 
Inhysta:
Från 1773-1776 Änkan Anna Andersdotter född 1729-01-21, och dottern Brita Stina född 1769-12-10
 
Från 1796-1798 Eric Andersson född 1735 och hustrun Catharina Persdotter född 1743.
Deras barn: Brita Helena född 1789-07-24, flyttar till Grova 1798.
Familjen inflyttar från Dammtorp och vidare till Skepplinge Lövstugan.
 
Från 1778-1789 Änkan Cristina Persdotter född 1733-11-07, död 1789-05-28, och sonen Pehr född 1765-06-27, flyttade till Törstad 1778.
 
Från 1790-1799 F.d. soldaten Carl Een född 1724 död 1799 och hans hustru Brita Mård född 1723, död 1799. Familjen inflyttade från Trankärr.
 
 
Från 1805-1808 Soldatänkan Stina Nilsdotter född 1775, Sköldinge. Hon var soldaten Pehr Snäll vid Ekstugan hustru, soldaten dog 1804. 
Hennes barn: Stina född 1799-10-01, Ekstugan, Maja Greta född 1806-12-18, Ekstugan. 
Familjen inflyttade från Ekstugan, och flyttade vidare till Brinkstugan.
 
Från 1810-1814 arbk. Bengt Refstedt född 1744, Tybble, och hustrun Anna Ersdotter född 1762-03-06, Bergshammar. 
Deras barn: Anna Lisa född 1799-03-04, Lurtorp
Familjen inflyttade från Lurtorp, och flyttade vidare 1814.
 
Från 1812-1818 Soldatänkan Stina Nilsdotter född 1775, Sköldinge, soldaten Pehr Snälls hustru.
Hennes barn: Stina född 1799-10-01, 
Stina Greta född 1806-12-18, Ekstugan. Inflyttade 1814 från Kvarsebo. 
Familjen inflyttade från Brinkstugan. Stina Nilsdotter flyttade till Lasätter, och dottern Stina flyttade till Nybygget.
 
Från 1824-1847 Soldatänkan Clara Cajsa Bergstedt/Nilsdotter född 1774-12-18 vid Holmtorp, Hennes barn: Anna Cajsa Persdotter född 1800-09-11 vid Myskdalen. 
Catharina (Stina) Sophia Nilsdotter född 1826-07-22, Lunda flyttade till Tunaberg. 1836. Inflyttade från Halla 1826, och flyttade vidare 1836 till Tunaberg.
Soldatänkan Clara Cajsa Bergstedt/Nilsdotter inflyttade från Mellantorp, och flyttade 1847 till Dalstugan.
 
Skolväg: Carl Erik Karlsson, Grill har berättat att när familjen bodde vid Askkärr gick han och syskonen i Nylénska skolan vid Lunda kyrka. En skolväg på ca 5 km i enkel riktning att: ”gå i ur och skur”. 
Förmodligen gick skolbarnen den sig som finns redovisad på häradskartan daterad 1900. Stigen passerade Askkärr i rakt nordlig riktning från Harlund förbi Källartorp, Askkärret och till Åkersta, som var huvudgården för de här torpen. Stigen är sedan länge igenväxt.
 
Övrigt: 
Enligt kommunalstämmans protokoll den 16 maj 1869 § 4. Där det är nedskrivet följande: ”Då där om gjord begäran ville församlingen medgiva att torparen Carl Adolf Grill vid Askkärr frivilligt sammanskott i anledning där av, att han förlorat en kviga, hans enda fäkreatur.” Han fick frivillig hjälp till att skaffa en ny kviga, från boende i församlingen. Förmodligen genom kollekt i kyrkan.
 
Nuvarande ägare är Jönåkers häradsallmänning.
 
 
Bebyggelselämning Askkärret