Lundaskogs Byalag

Klapperstensfält

Söder om Mogetorp på cirka 90 meters höjd över havet breder sig en stenstrand plötsligt ut sig i skogsgläntan utan vegetation.

Det är ett så kallat klapperstensfält eller stentorg som det också kallas. En strand som en gång i tiden låg vid havet och som blev spolad av havets vågor.

De små stenarna och sanden spolades bort och de större stenarna låg där och nöttes mot varandra och blev alldeles runda och fina. Hela stranden blev välvd. S

å började landet att höja på sig efter istiden, som en kork i vatten.

Nu efter cirka 10.000 år så kan de så kallade fossila klapperstensfälten ligga långt uppepå land och långt ifrån havet!