Lundaskogs Byalag

 

Info om Källmossens SF (samfällighetsförening).

Föreningen bildades som Källmossens vägsamfällighet 1955.

Föreningens första styrelse bestod av:

Ordförande: Jägmästare Jonas Hagman, Ändebol, Jönåkers Häradsallmänning.

Ordinarie ledamöter: Erik Haglund. Källmossen, Tore Nyström, Norralund.

Suppleanter: Kamrer Nils Grundström, Lida, Gustaf Karlsson, Lurtorp.

Vid årsmötet den första april 1957 antogs Josef Karlsson, Krokek, inlämnade anbud på iståndsättningsarbeten, anbudet var på 14 450. Kr.

Vid årsmöte i augusti 1959 informerade ordföranden om att ”enskilda vägen Dalstugan/allmänna vägens slut till samma enskilda vägs anslutning till allmänna vägen Nävekvarn - Nyköping vid ”Skvallertorget”, är uppdelad på två vägsamfälligheter. Öfvershyttans vägsamfällighet ca 4,2 km väg och Källmossens vägsamfällighet ca 3 km väg. Dessa skildes åt av ca 2 km ej delad enskild väg som var mycket bristfällig. Vägverket föreslog att vägsamfälligheterna bygger en helt ny enskild väg mellan torpet Struten i Tunabergs kommun och fastigheten Hörningsberg i Jönåkers kommun. Extra stadsbidrag på hela den nybyggda enskilda vägen kunde påräknas”.

 Vägmästare Gustaf Hansson från Nyköping lämnat anbud på hela det föreslagna vägbygget. Vilket innebar att Källmossens vägsamfällighet byggde en helt ny enskild väg från Hörningsberg till Lida vägskäl, ca 600 m, i Jönåkers kommun, Kostnaden för Källmossens vägsamfällighet blev 6 800 kr.

Sedan vägarbetet blev slutfört och de båda enskilda vägarna klassades som genomfartsväg berättigades vägsamfälligheterna till åttio procent (80 %) i statliga vägunderhållsbidrag.

Vägverket ville 1967 upphöra med sitt underhåll av vägen från Lundaskogs skola till allmän vägens slut vid vägskälet Bävenstorp - Källmossen norr om sjön Enarn.

De föreslog att Källmossens vägsamfällighet därmed förlängdes till Lundaskogs skola. Protester från ortsbefolkningen lät inte vänta på sig. En skrivelse till Kungl. Maj:t författades, men avslogs, och Källmossens vägsamfällighet förändrades enligt Vägverkets förslag.

Källmossens vägsamfällighet upptogs som medlem i Riksförbundet enskilda vägar, REV, 1985. Vägsamfälligheten/ samfällighetsföreningen är fortfarande medlem med medlemsnummer 711.

Källmossens vägsamfällighet ombildandets till Källmossens SamfällighetsFörening vid årsmötet den nionde april 1999 i Församlingsgården, Jönåker.

 

 

 kartan över vägen i skala 1:15 000

Källmossens SF skala 15 000

Filarkiv

 

- Under augusti - september 2015 kommer vägarbete, på väg nr.: 141 82 äldre nr.: D474, att utföras med bärlager och slitlager för att höja vägens standard.


Källmossens SF ber trafikanter om möjligt välja en annan väg under tiden för vägarbetet och ber om överseende om begränsad framkomlighet.

Källmossens SF styrelse 2017:

Ordf.           Kurt Nyström
Kassör.        Susanne Johansson Wintzell(Ny i styrelsen)
Sekr.           Elsie Nyström
Vägfogde.   Lennart Haglund
Ledamöter. Sune Haglund
                   Ole Madsen
                   Ingemar Wiltén

 

 

 

 

Fotoalbum - Källmossens SF

Jönåker-Enarn
IMG_20160905_091722
Vägförbättring o sprängning av berg på äg 14182
Källmossens SF skala 15 000