Lundaskogs Byalag

Grannsamverkan - filarkiv

 

Nyhetsbrev


Ett nyhetsbrev från Grannsamverkan - en del av Samverkan mot brott

 

 
 
Så förbereder du dig inför inbrottssäsongen

Nu är oktober här och det är dags att se över hus och hem inför de mörka höstmånaderna. Dock finns det mer att tänka på än att kratta löv och frostskydda planteringar. När mörkret lägger sig allt tidigare och bryggor och fritidshusområden ligger öde, brukar även tjuven slå till.

Bostaden

 • Den vanligaste vägen in i en bostad är genom fönster och altandörrar. Se till att ha bra lås och att ingen osett kan stå och bryta sig in.
 • Dörrar med brevinkast bör ha vredkåpa eller säkerhetsbrevlåda för att förhindra användandet av låsslunga vid inbrott.
 • Utomhus-förvara inte sådant som kan användas vid inbrott i ditt eller din grannes hus till exempel stegar 
  Fler tips kan du läsa här >>

Fritidshuset

 • Töm fritidshuset på värdefulla föremål. Märk eventuell lös egendom som lämnas kvar – den blir mindre attraktiv att stjäla
 • Lås både fritidshuset och eventuella uthus med rekommenderade lås. 
  Fler tips kan du läsa här >> 

Båt

 • Töm båten själv! Se till att det inte finns värdefull löstagbar utrustning kvar och märk all utrustning med beständig märkning
 • Sätt spårsändar i båten och båtmotorn. Den sänder ut signaler som kan hjälpa till att spåra godset om det blivit stulet.
 • Starta Båtsamverkan. 
  Läs mer om Båtsamverkan här >>
 
 
 
 
 
 
 
Polisens tips för att minska inbrottsrisken

Polisen Ewa Öberg Öström har under flera år arbetat med brottsförebyggande arbete och hennes två främsta tips för att minska inbrottsrisken är stöldskyddsmärkning och grannsamverkan.

– Med tanke på den kränkning det är att utsättas för ett inbrott i den egna bostaden, ska man göra allt för att försvåra för inbrottstjuven.

 
Läs hela artikeln på Norran.se >>
 
 
 
 
 
 
Kompletterande utvärdering av Grannsamverkans effekter

Brottsförebyggande Rådet har beviljat pengar till Samverkan mot brott för en kompletterande utvärdering av metoden Grannsamverkans effekter. Vi ska mäta effekten på inbrott, närliggande brott såsom cykelstölder och skadegörelse samt den upplevda tryggheten i bostadsområdet.

Vi kommer att starta utvärderingen under inledningen av oktober där ett antal nya Grannsamverkansområden startas upp runt om i Sverige och där en nollmätning genomförs. Nollmätningen består bland annat av att de boende ombeds svara på en enkät med frågor om det brottsförebyggande arbetet och tryggheten i området.

Vi kommer löpande i detta nyhetsbrev ta upp hur arbetet fortskrider. Utvärderingen ska pågå i ett och ett halvt år och beräknas vara klar första kvartalet 2018.

 
 
 
 
 
 
 
Bedrägerierna ökar: så minskar du risken för att bli utsatt

Polisens Nationella Bedrägeri Center rapporterar att det under årets första åtta månader är 37 procent fler identitetsintrång anmälda än samma period förra året. Ett av de bedrägeribrott som ökar är Facebookbedrägerierna. Någon kapar ditt Facebook-konto och kontaktar dina vänner med förfrågningar om att låna deras bankdosa/bankdoskoder. Om du får en sådan här förfrågan – ring din vän och fråga hur du kan hjälpa hen istället. Lämna aldrig ut koder via sociala medier, det är inte tillräckligt säkert.

Ett annat bedrägeri som har ökat lavinartat det senaste åren är köp med stulna kortuppgifter. Se till att begränsa möjligheten att nyttja dina kortuppgifter genom att till exempel använda bankernas tjänster med regionspärr eller ha ett shoppingkort som du bara för över mindre summor pengar till.

 
 
Läs tipsen på stoldskyddsforeningen.se >>
 
 
 
 
 
Rådgivning på Hem Villa och Bostadsrättsmässan

Hem, villa & bostadsrätt är Nordens största boendemässa och genomförs på Stockholmsmässan i Älvsjö den 6-9 oktober. Under mässan finns många möjligheter till rådgivning kring det egna boendet – både för villa och lägenhet.

SSF Stöldskyddsföreningen kommer att vara på plats tillsammans med Johan Viktor från programserien Stoppa tjuven och dela med sig av tips om hur du bäst kan skydda din bostad och dina ägodelar.

 
Läs mer på mässans hemsida >>
 
 
 
 
 
Båtsamverkan fungerar

Båtsamverkan är en effektiv metod att minska risken för båt- och båtmotorstölder. I Västra Götaland har polisen arbetat fokuserat med Båtsamverkan, vilket gjort att stölderna minskat med drygt 16 % medan dessa ökat samma period i övriga landet. Båtsamverkan innebär att båtägare engageras för att minska brottsligheten och öka tryggheten i sin hamn i nära kontakt med polisen. En generellt ökad uppmärksamhet och att båtägarna hjälps åt att vakta hamnar och bryggor på nätterna verkar avskräckande på tjuven.

Källa: Polisen Båtsamverkan Väst

 

Brottsförebyggande tips i vardagen

 

Det är viktigt att du och dina grannar hjälps åt att få era bostäder att se bebodda ut även om ingen är hemma och att det grundläggande skyddet fungerar. Här följer en rad tips som i olika utsträckning kan tillämpas på villa-/radhusområden eller i flerfamiljshus.

 

 • Informera grannarna även vid kortare bortavaro (och även kontaktombudet om ni är borta mer än några dagar). Använd gärna ”Grannlappen” där det framgår var ni kan nås om det behövs.
 • Arrangera så att lampor tänds och släcks, helst oregelbundet och bara när det är mörkt ute.
 • Låt radion gå på med timer så det hörs ljud i hemmet. Slå dock inte på TV-apparaten eftersom detta ökar brandrisken. Tänk också på att inte störa grannarna med för hög volym.
 • Installera utomhusbelysning som tänds med rörelsevakt vid entré- och altandörrar.
 • Be någon granne tömma brevlådan på post och reklam och peta in posten om den sticker ut.
 • Alternativet är att ha en stor och låst brevlåda, där tjuven inte kan se om den innehåller post.

 

 • Be en granne att skotta efter snöfall eller i varje fall trampa upp spår i snön. Grannen kan också köra sin bil fram och tillbaka några gånger på infarten. Under sommartid kan grannen klippa gräsmattan vid längre bortavaro.
 • Be en granne lägga sopor i soptunnan så att den inte står helt tom och parkera sin bil på er tomt då och då så att huset ser bebott ut.
 • Förvara trädgårdsredskap och stegar inomhus, i låst förråd eller fastlåsta, så att tjuven inte kan använda dem till att krossa fönster med eller bryta sig in i ditt eller dina grannars hus.
 • Lämna inte stöldbegärliga möbler, grillar och trädgårdsmaskiner etc. olåsta på uteplatsen.
 • Tala inte om att du är bortrest på telefonsvararen och skylta inte på nätet när du reser bort.
 • Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte om att du är bortrest och hur länge. Kom också ihåg att många tjänster geotaggar dina inlägg (Facebook, Instagram, Twitter m fl).
 • Lås fönster och dörrar. Lämna inte några nycklar hemma, även de smartaste gömställen kan avslöjas.

Sammanfattningsvis: se till att ditt hem ser bebott ut fast du inte är hemma. Leksaker, tvätt på tvättlina och disk på diskbänken är bra tips att be din granne arrangera under tiden du är borta. Förändringar måstedock göras så att det inte ser lika ut dag efter dag.

 

 

OBS!

Var försiktig när du märker konst och antikviteter och anpassa märk metoden till det som ska märkas. Gravyr t ex kan förstöra värdet, då är det bättre att fotografera och registrera föremålen.

 

Grannsamverkan

Grannsamverkan går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Forskning visar att grannsamverkan ger goda resultat.

Grannsamverkan är en metod som bygger på ett samarbete mellan de boende och polisen. På många håll deltar även kommunernas lokala brottsförebyggande råd, försäkringsbolag, bostadsbolag och andra aktörer i samhället.

Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten och trivseln i bostadsområdet. Det handlar främst om att förhindra bostadsinbrott, skadegörelse och fordonsstölder.

Grannsamverkan minskar brottsligheten

Metoden går ut på att boende i ett område håller extra uppsikt över sina grannars bostäder och är uppmärksamma på vilka som rör sig i bostadsområdet. Med större social kontroll kan en möjlig gärningsman upptäckas lättare.

Enligt en genomgång av internationell forskning som Brottsförebyggande rådet (Brå) gjort minskar brottsligheten i genomsnitt med ungefär en fjärdedel där man har grannsamverkan.

Mer information hos Brå

På Brå:s webbplats finns information om hur man kommer igång med grannsamverkan och vilka effekter det har. Brå har tagit fram informationen i samverkan med bland annat polisen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Brå har också information om andra trygghetsskapande åtgärder.
Om Grannsamverkan på Brås:s webbplats

Mer information

På webbplatsen Samverkan mot brott finns det information om grannsamverkan när det gäller bostad, fordon och båt. Där hittar du även handfasta tips med checklistor för hur du kan agera för att undvika brott, själv och tillsammans med grannarna. 

 

Hej på er ute i grannsamverkansområderna!
 
I somras gick vi ut med information angående en inbrottsvåg och fick jättefin respons av allmänheten genom tips. Jag upplever detta som att ni i grannsamvekansområdena är extra uppmärksamma och jag tror att ni genom er uppmärksamhet också skrämmer bort eventuella inbrottstjuvar.
 
Därför vill vi uppmärksamma er igen angående en ny inbrottsvåg som verkar vara på gång i vår kommun. Det kan bero på att många är tillbaka på sina arbeten och skolorna har kommit igång, många lämnar sina bostäder på morgonen och återvänder senare på eftermiddagen. Historiskt sett kan vi se att inbrottstjuvarna agerar under dagsljus och dagtid, vi önskar därför att ni är extra observanta på dag-och kvällstid då inbrottstjuvarna kan rekognoserar innan de går till handling.
 
Det man kan vara extra observant på är, om någon kanske har markerat med något vid bostaden till exempel stenar på konstiga platser vid huset, främmande bilar som återkommer, försäljare som beter sig märkligt till exempel att de inte kan legitimera sig eller telefonsamtal från främmande personer.
 
Ökningen av villainbrotten medför även att stölder från båtar och fritidshus ökar då tillsynen av dessa minskar drastiskt efter sommaren och semestrar.
 
Om du tror att du har blivit utsatt för en rekognosering kontakta oss på telefonnummer 114 14 för att lämna tips. Om det är ett pågående brott eller pågående rekognosering ring 112. 
Notera gärna registeringsnummer på eventuella fordon, hur många personer du sett och hur dessa var klädda när ni ringer då det underlättar vårt arbete.
 
 
 
Maria Ulvenhag (Maja)
Inspektör/ Polis med särskilt kommunansvar
Lokalpolisområde Nyköping/ Brottsförebyggande enheten