Lundaskogs Byalag

 

För er som är intresserade av att fiska i våra sjöar runtomkring i Lundaskog så försöker vi hitta information om vart man kan köpa fiskekort mm. Har någon mer info gällande sjöarna så hör av er så uppdaterar jag hemsidan:

För fiske i Gälkhyttedammen, Överdammen och Pilthyttdammen krävs fiskekort, Sveaskogs vatten.
Fiskekort löses av:
Östergötlands Sportfiskeguidning
Linbanevägen 27
610 14 Rejmyre
Tel: 011-873 78
Mobil: 070-293 69 67
E-post: robin@finspong.com
_______

Fiske i Nävsjön (kopierat från deras hemsida):

Allmänt
• För att få fiska i Nävsjön måste du ha giltigt fiskekort.
• Nävsjöns Sportfiske har tillsynsmän som har till uppgift att se till att regler följs. Vid allt tjuvfiske (tillynsman bedömer graden) ska polisanmälan göras.

________

Efter kontakt med skogsförvaltaren Jonas Lundh på Jönåkers Häradsallmänning har vi kommit överens om följande:
Den norra delen av Enarn som Jönåkers Häradsallmänning är ägare till. se nedan karta. Där är det ok att fiska med handredskap för intresserade. 
Däremot är fiske inte tillåtet på Källmossens och Bävenstorps vatten.
Svartsjön delas mellan Östkinds Häradsallmänning och Jönåkers Häradsallmänning.
Jag har inte fått kontakt med Östkinds Häradsallmänning, men på den östra delen av sjön, som är Jönåkers Häradsallmännings vatten är det ok att fiska me handredskap för intresserade

Enaren norra delen


Svartsjön