Lundaskogs Byalag

 

Arbetsgruppen i vindskyddet

 

Brandtornet är nu återinvigt av Nyköpings Räddningschef Patrik Kullman 2017-09-15, med fanfar av Ulrika Johansson.

 

 

 

https://www.sn.se/nykoping/brandtornet-i-lundaskog-renoverat-ett-lyft-for-byalaget/

 

 

 

Nu är vaktkuren på plats med hjälp av helikopter
 
Vaktur på plats

 

 

Timmer till vindskyddet är skänkt av Lennart Grahn, Laggartorp och Arne Eklund Tallbacken.
 
Platsen för vindskyddet vid brandtornet är utsedd.
 
Grundplattan är tillverkad och kommer att transporteras till platsen efter att mossa mm tagits bort från berget.
 
Timring av vindskydd pågår vid Lennart Erikssons plåtskjul vid Solbacken.
 
Vindskyddet kommer att monteras ner för uppbyggnad på grundplattan vid brandtornet
 
Stockar för benkar är framtagna och ska bearbetas med barkning mm och placeras vid Brandtornet, Kyrkstigen eventuellt också vid dammarna om intresse finns. 
 
Finns intresse kommer så småningom en grillplats uppföras vid brandtornet.

 

IMG_20170503_110549

 

Idag 5 juni startade MTUH renoveringen av brandtornet på S:t Bengtsberget i Lundaskog.
Tornet blästras idag, 5 juni, för att sedan målas med tre lager under 5-7 juni.
 
Jaktkuren kommer att tillverkas i MTUH:s verkstad i Valskog, för att sedan transporteras till brandtornet och uppföras på plats senare. 
 
Brandtornet är nu slipat och första varvets färg är applicerat.
 
Vecka 24 kommer ytterligare målningsarbeten att utföras på stålkonstruktionen, samt att plattformarna ska monteras
 
 
Renovering

 

Nu ståt brandtornet nymålat sedan MTUH slutfört målningsarbetet igår 10 juli. Nu väntar vi på plattformarna som tillverkas av MTUH verkstaden i Valskog. Plattformarna tillverkas av idegran. Om vädret det tillåter påbörjas monteringen av plattformar på torsdag 13 juli .
 
Vaktkuren/observationshyddan tillverkas även den i Valskog och kommer att transporteras till S:t.h Bengtsberget när den är klar och lyftas på plats i brandtornet.  
 
 
Nymålat brandtorn