Lundaskogs Byalag

 

Efter att Bergets vänner träffats vid brandtornets vindskydd beslutades att:
 
Bergets vänner träffas sista lördagen varje månad kl 10.00 vid vindskyddet för fika och att utföra eventuella arbetsuppgifter på plats, om inte annat beslutats.
 
D.v.s att första träffen blir den 24 feb. kl 10.00 .

 

 

Hej Bergets vänner


Senaste info, från MTUH, företaget som tillverkar vaktkuren till brandtornet:
P.g.a. försenad leverans av fönster till vaktkuren kommer huset att levereras i mitten av V36 eventuellt utan fönster. 
Har inte fönstren levererats från fönsterleverantören i tid kommer fönstren att monteras efter det att huset monterats i tornet.
 
Helikopterlyft är i någon mån också väderberoende.
 
Mvh
Kurt

 

Idag söndag 20 aug. hyvlade Bergets vänner takspån vid Tunabergs hembygdsgård, Koppartorp, under ledning av Nils Öberg. 
 
Det var ett först prov på hur vi kan hyvla med Tunabergs hbf.:s spånhyvel. 
 
Mer spån behövs till vindskyddets tak, så det kommer att finns fler tillfällen att deltaga.  

 

Överblivet material från timring av vindskydd och tillverkning av bänkar har förädlats till en trave ved som sålts. 

Ersättningen, 1200 kr, har 1 aug. satts in på byalagets konto. 

Förhoppningen är att det ska användas till verksamhet knuten till S:t. Bengtsberget och till den informella arbetsgrupp som spontant bildats för vindskyddets slutmontering. 

Hoppas att gruppen lever vidare och varför inte kalla den ”Bergets vänner”

Det finns plats för många fler att engagera sig bl a har vi diskuterat spåntak till vindskyddet, eld och ev grillplats, förbättrad gångstig till skogsbrandtornet på S:t. Bengtsberget och uppsnyggning/renovering av utsiktsplatsen över Enarn vid stigen upp mot skogsbrandtornet och vindskyddet.

Dessa aktiviteter kan med fördel ske på sikt.

 

De som hit tills bidragit på olika sätt har varit.

Lennart Eriksson, Patrik Eriksson, Lennart Grahn, Lennart Castengren, Rickard Karlsson, Vaino Lidström, Ingemar Wiltén, Ole Madsen, Bo Johansson, Lars Johansson, Anita Karlsson, Arne Eklund, Carl Crafoord, Karl Danielsson.

 

Flerdeltagare är välkomna i gruppen Bergets vänner. För visst ska vi bli fler.

 

 

Taklagsfest vid vindskyddet

Bergets Vänner

Senaste arbetet vid vindskyddet
Bänk vid Kyrkstigen
IMG_20171104_101918
IMG_20171028_101843
IMG_20171028_101843
Bosse och Lennart matar fram kuts till spånhyveln
IMG_20170823_180435
Snart startar motorn
Nils Öberg Tunaberg vid hyveln
Motorn startar
Taklagsfest vid vindskyddet