Lundaskogs Byalag

Från rödjord till bindjärn vid Lasätter

På Kulturfotos hemsida så finns nedan artikel och film på You Tube ang Järnförsöket på Lasätter:

http://www.kulturfoto.com/kulturgluggen/index.html#home

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=QHOVXlVz-ak#at=113